Utemiljöer

img_1793img_1803img_1799img_1807img_1810img_1808img_1811img_1813img_1829thumbnail_img_0052thumbnail_img_0055thumbnail_img_0093thumbnail_img_0094thumbnail_img_8515img_1781

VERANDA


Bygga veranda

Regler för byggnation av altan och trädäck: En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov.
Men om altanen däremot övergår till, och räknas som, ett byggnadsverk kan det ibland krävas ett bygglov. Vad är då byggnadsverk? Det är en byggnad eller en annan anläggning. Begreppen byggnadsverk och byggnad definieras i plan- och bygglagen på följande vis: 

Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949)

Om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov även omgärda uteplatsen med mur eller staket som är max 1,8 m högt.

Vad kostar verandabygget?
Det beror helt på storlek, materialval, hur högt golvnivån ska ligga i förhållande till marken, om man ha tak på uteplatsen och så vidare.

Vårt prisexempel:
En veranda som är cirka 40 kvm med trallgolv kostar  från 75 000 kronor om man vill ha ett tak i prisklassen "sommar" (som är relativt enkelt och tunnt) och som sitter i huskroppen kostar det runt 90 000 kronor. Ska rummet även vara inglasad för sommarbruk blir kostnaden ytterligare ca 60 000 kronor. Totalsumman för ett ” uterum på 40 kvm för sommaranvändning” kostar alltså från ca 225 000 kronor.

img_3465img_3472img_3487img_3488img_3610img_3606img_3617img_3759img_3760img_3761img_3762

GARAGE MED FÖRRÅD

Garage på ca 30 kvadrat och ett förråd på 10 kvadrat som binds ihop med ett tak
Bygga Förråd
Ett förråd kan naturligtvis se olika ut beroende på vilka förutsättningar och behov som finns hos dig som kund. Vi är flexibla i vårt arbete och bygger efter de önskemål som finns och i samförstånd med dig som kund. 

Vad kan ett förråd kosta att bygga? 
Det finns färdiga byggsatser i olika storlekar. En byggsats som är på 10 kvm kostar 25 000 kronor och då ingår ytpapp, men grunden tillkommer utöver denna kostnad. En monteringskostnad av byggsatsen tillkommer som ligger på 15 000 kronor. Cirkapriset på helheten landar på 45 000 kronor, då priset för grunden uppskattas till 10 000 kronor.

Måtten på den föreslagna byggsatsen och dess olika delar: 
Golvbjälkar 34 x 70 mm, med råspont 17 x 70 mm
Yttervägg i väggsektioner med funkispanel 17 x 120 mm
Regelstomme 34 x 45 mm
Takråspont: 17 x 70 mm
Takåsar: 145 mm + 2 x 95 mm
Vindskivor: 16 x 95
Takfotsbrädor: 16 x 70 mm
En bod enligt vår standard - på cirka 10 kvm
​​​​​​​Följande delar med respektive mått ingår:
2 stycken golvbärlinor: 45 x 145 mm
Bjälkar: 45 x 145 mm
Råspont: 22 x 120 mm
Ytterväggar - väggarna består av en obehandlad Z-panel: 22 x 120 mm som rödfärgas, vindduk med spikregel 28 x 70 mm som sitter i stommen och består av reglar på 45 x 95 mm.
Taket består av takstolar med överarmar på 45 x 95 mm och underarm på: 45 x 95 mm. På dem spikas en råspont 20 x 120 mm och här på läggs sedan en underlagsduk och ytterst läggs lertegel alternativt takpanneplåt samt vindskivor: 22 x 145 mm.
Takfotsbrädor: 22 x 95 mm
Denna bod är isolerad och den kostade ungefär 120 000 kronor (år 2019).

​​​​​​​Vi producerar i vår lokal hemma, detta medför att vi kan arbeta även om vädret är ostadigt

Tillverkas i block som är hanterbara, och målas

foto-2016-05-06-13-19-49foto-2016-05-06-13-19-53foto-2016-05-08-20-40-58foto-2016-05-12-13-29-14foto-2016-05-12-13-29-31thumbnail_img_8316thumbnail_img_8317thumbnail_img_8324thumbnail_img_8326thumbnail_img_8329

RENOVERING AV PARKMÖBLER

Gammal fin trädgårdsmöbel som får sig ett riktigt lyft.
Vi tar hem möblerna och rensar bort trä, behåller metallstommarna och tillverkar nya ribbor.

foto-2016-06-09-18-31-50foto-2016-06-09-18-32-01foto-2016-06-12-16-17-26foto-2016-06-12-16-17-16foto-2016-06-12-16-17-44foto-2017-03-30-07-05-25foto-2017-03-30-07-05-32foto-2017-03-30-07-05-49

TRAPPOR I TRÄDGÅRD

Tillverkning specialanpassade trappor som ska passa in i dess element
Bygga Trappa
​​​​​​​Att tillverka en trappa är lite klurigt då det är många variabler att ta hänsyn till. Dessa parametrar är exempelvis höjden, längden, formen, lutningen, eventuell avsats eller vilosteg, svängd eller rak.

Då tillverkningen av en trappa är så pass komplex har vi valt att hålla oss till att tillverka och platsbygga relativt enkla varianter av trappor. Trapporna som vi bygger kan antingen vara raka eller trappor med en rotation på 180 grader. För mer avancerade trappor har vi en leverantör som tillverkare och vi beställer då tillverkningen och arbetet från dem.

foto-2017-05-31-11-29-39foto-2017-05-30-09-58-31foto-2017-05-31-11-29-41foto-2017-05-31-11-49-17foto-2017-05-31-11-49-03foto-2017-05-30-08-30-20

PERGOLA

Tillvekning och montering av pergola

Bygga pergola  
En pergola är en konstruktion som oftast består av ett mycket glest ”tak”, vilket bärs upp av ben i hörnen. Med hjälp av en pergola i trädgården skapar du en ombonad känsla - en typ av av rumskänsla men utomhus. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, behöver du söka bygglov. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du också behöva bygglov.
Läs mer om bygglov här.

Hur stor pergola får installeras utan bygglov?
Du får bygga ett eller flera skärmtak utan bygglov, förutsatt att den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 kvadratmeter och inte heller placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Hur hög får Spaljén lov att vara utan bygglov?
Staket/spaljé som är tätt upp till 1,10 meter men minst 75 % genomskinligt över den höjden kräver inte bygglov upp till 1,80 meter. Höjden räknas från mark till konstruktionens överkant. Gunnebostängsel eller liknande typer av stängsel kräver inte bygglov.

Vad kostar det att bygga pergola?
​​​​​​​En typisk pergola kostar mellan 30 000-60 000 kronor att bygga, beroende på funktioner, material och diverse anpassningar.

foto-2017-06-04-17-30-27foto-2017-06-04-17-30-34-1foto-2017-06-04-17-30-54foto-2017-06-04-17-31-13foto-2017-06-04-17-31-23foto-2017-06-04-17-30-57thumbnail_img_7956thumbnail_img_7979thumbnail_img_7987thumbnail_img_8028thumbnail_img_8030

BYGGNATION AV POOLDECK 


Vi kan även bygga verandor med pooldäck. Här nedan ser ni bilder på det.

thumbnail_60880102619__3054c079-6e77-4fbf-abdf-ea2531b85970thumbnail_img_8936-1thumbnail_img_8938-1thumbnail_img_89372

STAKET


Hur mycket kostar det att bygga staket
Kostnaden beror helt på vilka materialval som görs, vilken höjd staketet ska ha samt vilken utformning som önskas.
Ett staket som är byggd som plank med en höjd på mellan 1 meter till 1,8 meter kostar från cirka 2293 – 2822 kronor/lpm. Det innebär exempelvis att ett plankstaket som är 20 meter långt och 1,8 meter högt kostar ungefär 56 440 kronor.
Materialval
Om man vill satsa på ett underhållsfritt staket så är impregnerat virke det starka valet. Det kan hålla i hela 30 år. Om man tar, som vi kallar det "vitt virke", så måste virket behandlar ett antal gånger under en 30-års period.

thumbnail_60233311062__4d06db4d-8de1-4a4f-afa6-9f3c3fba14f3thumbnail_img_7780thumbnail_img_7778thumbnail_img_8203

GRINDAR


Vi tillverkar alla varianter av grindar utifrån kundens önskemål. Alla delar till grinden specialtillverkas för att passa in på sin specifika plats och i den stil som efterfrågas.

foto-2017-07-02-12-22-07foto-2017-07-04-20-04-07foto-2017-07-07-09-38-04-1foto-2017-07-10-13-59-23foto-2017-07-23-18-58-38img_1841

DIV ALSTER