NORRBO BYGG & MONTAGE - ATTEFALLSHUS

BYGGA ATTEFALLSHUS


Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvm, även uppföra ett Attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera Attefallshus, men alla Attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvm tillsammans. Om du uppför Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga Attefallshuset utan bygglov.
​​​​​​​

BYGGREGLER FÖR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS


​​​​​​​Ett Attefallshus ska bland annat följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett Attefallshus ska användas till. Exempelvis ska ett Attefallshus som är tänkt att användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som krävs i en bostad. Det gäller till exempel utrymmen för matlagning och personlig hygien samt utrymme med möjlighet till förvaring.

Attefallshus som är avsedda att användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För Attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från de sist nämnda kraven.

Källa: Boverket. Det går att läsa mera om specifika regler alternativt kontakta din kommun vid frågor.
​​​​​​​

VAD KOSTAR DET ATT BYGGA ETT ATTEFALLSHUS?

​​​​​​​
Man kan köpa en byggsats och då ingår grundläggning inklusive markskruv, stomme, isolering, insidan, väggar och undertak.
Dessutom ingår tak med underlagspapp och Shingel med takavvattning.

En sådan byggsats kostar ungefär från 300 000 kronor och uppåt. Montering ingår ej men om man önskar det så får man räkna med 100 000- 180 000 kronor ytterligare för arbetet, beroende på utförande. Det ingår inte heller grävning eller planering av marken. Kök och toalett/badrum ingår inte i priset. Det kostar ungefär lika mycket att bygga attefallshuset i lösvirke. 
attefallshus1thumbnail_img_4882thumbnail_img_4884thumbnail_img_8634thumbnail_img_8653thumbnail_img_8656thumbnail_img_8654thumbnail_img_8697thumbnail_img_8834thumbnail_img_8835