Totalentreprenad - Allt du behöver veta med Norrbo Bygg & Montage

Norrbo Bygg & Montage är ett litet byggföretag med stort engagemang och expertis inom totalentreprenad. Vi tar hand om alla aspekter av ditt byggprojekt, från planering och design till genomförande och uppföljning.
Totalentreprenad - Vad innebär det?
Totalentreprenad innebär att vi som entreprenör tar ansvar för hela byggprojektet. Det innebär att du som kund har en enda kontaktpunkt för alla frågor och behov som uppstår under projektets gång. Vi ser till att alla delar av projektet utförs i tid, inom budget och enligt högsta kvalitet. Läs mer om våra totalentreprenadstjänster.
Fördelarna med totalentreprenad
Genom att välja totalentreprenad får du som kund följande fördelar:
 1. Enkel kommunikation: Du har en enda kontaktpunkt som hanterar alla aspekter av projektet.
 2. Tidsbesparing: Vi tar hand om hela projektet, vilket sparar tid för dig.
 3. Kostnadskontroll: Vi ansvarar för att hålla oss inom budget och förhandlar med underentreprenörer och leverantörer.
 4. Kvalitetssäkring: Vi har erfarenhet och expertis för att säkerställa att projektet håller hög kvalitet.
 5. Minskad risk: Vi tar över ansvaret för projektets genomförande, vilket minskar risken för dig som kund.
Exempel på totalentreprenad-projekt
Norrbo Bygg & Montage har genomfört en rad olika totalentreprenad-projekt, inklusive:
 • Nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter
 • Ombyggnationer och renoveringar
 • Tillbyggnader och påbyggnader
 • Fasadrenoveringar
 • Utemiljöer och landskapsdesign
Vi arbetar tätt tillsammans med dig som kund för att förstå dina behov och önskemål, och vi ger råd och idéer för att hitta den bästa lösningen för ditt projekt. Vår erfarenhet och expertis säkerställer att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller dina förväntningar.
Så fungerar det med totalentreprenad
När du väljer Norrbo Bygg & Montage för ditt totalentreprenad-projekt går vi igenom följande steg:
 1. Projektplanering: Vi börjar med att diskutera dina behov och önskemål, och vi går igenom alla detaljer kring projektet. Detta inkluderar att sätta upp en budget och en tidplan.
 2. Design och förberedelser: Vi hjälper till med att ta fram designförslag och skisser för projektet, samt ordnar med nödvändiga tillstånd och bygglov.
 3. Upphandling av underentreprenörer och leverantörer: Vi ansvarar för att hitta och förhandla med underentreprenörer och leverantörer som passar bäst för ditt projekt.
 4. Genomförande av projektet: Vi övervakar och styr arbetet på platsen, och vi ser till att alla delar av projektet utförs enligt plan, budget och kvalitetskrav.
 5. Uppföljning och garantier: Efter att projektet är slutfört följer vi upp och säkerställer att allt har utförts enligt överenskommelse. Vi erbjuder också garantier för det arbete vi har utfört.
Norrbo Bygg & Montage är stolta över att erbjuda totalentreprenad-tjänster av hög kvalitet, och vi är engagerade i att överträffa dina förväntningar. Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt och få en offert. Tillsammans skapar vi det byggprojekt du drömmer om med hjälp av vår expertis inom totalentreprenad.

Frågor och Svar


​​​​​​​1. Vad innebär totalentreprenad?
Totalentreprenad är en typ av entreprenad där ett företag, som Norrbobygg och montage, tar ansvar för att planera, designa, bygga och hantera hela byggprojektet från början till slut. Det innebär att kunden har en enda kontaktpunkt och entreprenören hanterar alla underentreprenörer och leverantörer. Läs mer om våra totalentreprenadstjänster.
2. Vilka fördelar finns det med att använda totalentreprenad?
Fördelar med totalentreprenad inkluderar:
 • Enkel kommunikation: Du har en enda kontaktpunkt, vilket gör kommunikationen enklare och mer effektiv.
 • Tidsbesparing: Totalentreprenörer hanterar alla aspekter av projektet, vilket minskar tidsåtgången för dig som kund.
 • Kostnadskontroll: Totalentreprenören ansvarar för att hålla sig inom budget och för att förhandla med underentreprenörer och leverantörer.
 • Kvalitetssäkring: Totalentreprenören har erfarenhet och expertis för att säkerställa att projektet håller hög kvalitet.
 • Minskad risk: Totalentreprenören tar över ansvaret för projektets genomförande, vilket minskar risken för dig som kund.
3. När är det lämpligt att använda totalentreprenad?
Totalentreprenad är lämplig för projekt där du som kund vill ha en enda kontaktpunkt som ansvarar för att planera, designa och genomföra hela projektet. Det kan vara allt från nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar till större kommersiella projekt.
4. Hur skiljer sig totalentreprenad från andra entreprenadformer?
Totalentreprenad innebär att entreprenören tar ansvar för hela projektet, medan andra entreprenadformer, såsom delad entreprenad och generalentreprenad, innebär att ansvaret för olika delar av projektet är uppdelat mellan flera parter. I en totalentreprenad arbetar entreprenören nära kunden för att säkerställa att alla deras behov och önskemål är uppfyllda genom hela projektet.
5. Hur väljer jag rätt totalentreprenör för mitt projekt?
När du väljer en totalentreprenör för ditt projekt bör du titta på följande faktorer:
 • Erfarenhet och expertis: Se till att entreprenören har erfarenhet av liknande projekt och den nödvändiga expertisen för att genomföra projektet.
 • Referenser och omdömen: Kontrollera tidigare kunders erfarenheter och betyg av entreprenören.
 • Kommunikation och samarbete: En bra totalentreprenör bör vara lätt att kommunicera med och samarbeta för att säkerställa att projektet går smidigt och enligt plan.
 • Pris och budget: Be om en offert och jämförpriser och budgetförslag från olika entreprenörer för att hitta den bästa lösningen för ditt projekt.
 • Tidplan: Se till att entreprenören har kapacitet att genomföra projektet inom den önskade tidsramen.
Norrbo Bygg & Montage är en pålitlig och erfaren totalentreprenör som erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt byggprojekt. Vi tar ansvar för hela processen och arbetar nära dig för att säkerställa att dina behov och önskemål uppfylls. Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt och få en offert.