Toleranstabeller


Här hittar du de Toleranser, Slipklasser och Översättningar som vi använder oss av i vår produktion för att underlätta vår hantering av er beställning, här kan du få en förståelse av bla. skärdata när du ska beställa våra produkter.