Mars® pansarplåt

Mars® pansarplåt finns i olika hårdheter, framtagna för ballistiskt skydd för militärt och civilt bruk. Kemiska sammansättningen är patenterad och ger ett högt skydd, ofta bättre än de tekniska kraven, och med lägre vikt.

Låga restspänningar

Tack vare den unika och skonsamma härdningen, så elimineras restspänningar, vilket ger plåtar som ej deformeras under och efter skärning.


Extremt bra planhet

Planheten blir också extremt bra, 95% av plåtarna har max oplanhet på mindre är 1,5mm/m. Restmagnetismen är också låg vilket i kombination med god planhet och eliminerade restspänningar ger en mycket god svetsbarhet.


​​​​​​​Snäva toleranser

Förutom Mars plåtar från kvartoproduktion så finns också (upp till 10mm) plåtar klippta från coilproduktion med snäva tjocklekstoleranser på +/- 0,2mm, som möjliggör viktreduktion.