Kvalité och miljöpolicy

Kvalitetspolicy


Vi på Bergs Mekaniska AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.
Vi strävar alltid efter att tillgodose kundens krav på prefabricerade stål, plåt och produkter som uppfyller efterfrågad kvalitet och toleranssäkerhet.
Leveranssäkerhet och snabb respons är något som kännetecknar vår verksamhet. 
Vi jobbar ständigt med förbättringar och vår målsättning är att ha 0% felleveranser och reklamationer.

Miljöpolicy