Kontakt

Bli medlem i Medicinhistoriska museets vänförening!


Du får då årsboken Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, möjlighet att lyssna till intressanta medicinhistoriska föredrag, göra studiebesök och utflykter. Årsavgiften är 275 kronor med årsbok och 125 kronor utan årsbok.


Hitta till oss


​​​​​​​Museet finns inte kvar i sin ursprungliga form, men museets vänförening har iordningställt ett mindre visningsrum i Eugeniahemmets lokaler på Karolinska sjukhusets område..

Styrelsen

Bolinder Gunilla,

docent, överläkare,
ordförande
FoUU-ledningen T4:01
Karolinska
universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
070-48 48 349
gunilla.bolinder@karolinska.se

Åsa Rundquist,

förvaltningschef,
skattmästare
Stråkvägen 4 B
169 35 Solna
08-83 67 77 bostad
0708-10 12 23
​​​​​​​asa.rundquist@gmail.com

Birgitta Bygren,

fil.kand,
sekreterare
Tantogatan 71, 1 tr
118 42 Stockholm
08-84 14 55 bostad
0708-75 43 77
​​​​​​​birgitta.bygren@home.se

Ingvar Alba

leg. tandläkare
Västerviksvägen 1 B
18235 Danderyd
'08-755 79 53
0707-43 39 53
​​​​​​​ingvar.alba@telia.com

Jan-Olof Brånstad,

farm.dr
Rundan 49
146 45 Tullinge
08-778 32 05 bostad
0706-97 77 01
janolofbranstad@gmail.com

Jan Halldin,

leg.läk. med.dr
Skogsslingan 12
182 30 Danderyd
08-62 25 264 bostad
076-136 10 15
jan.halldin@gmail.com

Anders G. Olsson,

professor
Bergviksvägen 48
167 63 Bromma
08-26 20 56 bostad
0705-56 01 73
anders.olsson@liu.se

Lars Sjöstrand

leg. läk
Smedsbacksgatan 30
115 39 Stockholm
08-6677756 bostad
070-728 48 03
larsocsjostrand@gmail.com

Torgny Svenberg

professor
Nora Torg 57
182 34 Danderyd
070-695 55 59
torgny.svenberg@ki.se

Björn Wiklund,

docent
Fatburstrappan 18,19 tr
118 26 Stockholm
08-385388 bostad
0739-66 16 12
evaobjorn.wiklund@tornnet.org

Eva Åhren

fil. dr
Hagströmerbiblioteket
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
08-52486245 arbete
0737-12 13 11
eva.ahren@ki.se